Ten fragment naszej strony ma przybliżyć Wam tajniki zasad panujących w naszej grupie a także to co i jak należy zrobić aby zostać przyjętym w szeregi Kompanii.

Zasady panujące w oddziale

Oczywiście ze względów czysto praktycznych zarówno podczas przemarszów jak i w czasie gdy jesteśmy już w obozowisku w oddziale panują swoiste zasady i reguły których każdy z nas musi przestrzegać. W tym celu przyjęliśmy pewien podział mający charakter hierarchizacji co oczywiście nie wiąże się z wyzyskiem nikogo z nas.

Dowódcą oddziału jest Kapitan (Hauptmann) będący także sędzią i rozjemcą pomiędzy zwasnionymi członkami oddziału a także (a może przede wszystkim) jest osobą reprezentującą Grupę na zewnątrz. Tytuł Kapitana nie jest dożywotni jednakże zasady kierujące i decydujące o tym jak zostać Hauptmanem przepadły w mrokach dziejów i zna je jedynie obecnie dowodzący oddzialu. Hauptman reprezentuje oddział i działa w interesie wszystkich żołnierzy. Kazdy z żołnierzy jest mu winien posłuszeństwo. Kapitan do pomocy swej ma Sierżnata i Kaprala którzy podczas jego nieobecności lub niemocy (co częściej) dowodzą oddziałem.

Zasady ogólne :

Praca przy rozbijaniu i zwijaniu obozowiska jest obowiązkowa dla każdego bez wyjątku, wspólnie rozstawiane są wszystkie namioty i cały ekwipunek dodatkowy
* O sposobie i miejscu rozstawienia decyduje Hauptmann lub oficer przez niego wyznaczony
* Prowiant składany jest do "wspólnego kotła" i na tej zasadzie przygotowywany przez wyznaczoną osobę.
* Każdy z członków oddziału ma obowiązek uczestniczyć w zdobywaniu opału i prowiantu
* Obowiązuje kategoryczny zakaz przywdziewania odzienia innego niż historyczne od dnia rozbicia obozu do dnia jego zwinięcia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest uzyskanie zezwolenia Hauptmanna
* Tytoń może być palony jedynie w fajce (wiemy że to inne lata ale cóż .... nałogi)
* Wszyscy żołnierze maja obowiązek uczestniczyć w wartach obozowych wyznaczanych przez Hauptmana lub oficerów
* trunki są dozwolone i zalecane (dla zdrowotności) w ilościach umiarkowanych i adekwatynch do możliwości
* Hauptman ma prawo przygotować i obwieścić szerszy i stosowny do miejsca pobytu Regulamin na miejscu przed rozstawieniem obozu

Hauptmann i oficerowie są zobowiązani do:
* zadbania o godne miejsce do rozbicia obozu
* wypłacenia umówionego żołdu w umówionym terminie
* sprawiedliwego traktowania każdego żołnierza i innych członków oddziału
* sprawiedliwego podziału łupów wojennych
* zapewnienia troskliwej opieki nad rannymi w walce żołnierzami
* zapewnienia godnego pochówku zabitym

W zasadzie to co przeczytacie poniżej jest punktem docelowym dla każdego chętnego, jednakże jak wiemy z doświadczenia skompletowanie całego niezbędnego ekwipunku po pierwsze kosztuje a po drugie zajmuje nieco czasu....
W związku z tym przyjęto następującą regułe:

Aby stać się pełnoprawnym "Landsberczykiem" należy w ciągu 2 miesięcy od dnia rekrutacji skompletowac podstawowy zestaw odzienia czyli:

a) odzież
- dublet lub zestaw portki, kamizelka , kurtka
- 2-3 koszule bawełniane
- conajmniej 2 pary gaci
- buty skórzane
- nakrycie głowy (czapka, kapelusz ew. kaptur)

Nastęnie :
b) dodatki to wbrew pozorom bardzo ważny element stroju dobrego żołnierza.
W skład owych dodatków wchodzą:
- pasek
- torba podróżna
- sakiewka lub torebka przypinana do pasa
- zestaw naczyń i sztućców (kubek, tależ lub miska, nóż, łyżka)

Później:
c) broń i opancerzenie (dobór według uznania)
- broń krótka - sztylet, nóż
- miecz lub tasak
- broń drzewowa
- łuk
- kusza
- pawęż lub inna tarcza (zalecana pawęż)
- przeszywanica
- kolczuga
- nałokcice
- nakolannice
- kirys lub napierśnik
- brygantyna
- hełm

pozostałe elementy ekwipunku są już sprawą otwartą jednakże zachęcamy do jego kompletowania i ciągłego "uhistoryczniania".